Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken?

Op 6 maart 2020 organiseerden Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie een congres over werkzame praktijkvoorbeelden in het sociaal domein.

De Uitvoeringsbrigade – de ontwikkelaar van GrowPad – was uitgenodigd om één van de workshops te geven tijdens dit congres. Mirjam Leter (expert & ervaringscoach) en Suzan Daamen (fouder & ontwikkelaar) gaven de workshop.

Hieronder de tekst van de nieuwsbrief die daarna uitgegeven is. Die is ook online te vinden.

GrowPad bij congres Doen Wat Werkt op 6 maart 2020 in Zwolle