Bijdragen aan de groei van de inwoner zonder dat je bepaalt wat die groei moet zijn

Helga Koper, Platform31

Mijn naam is Helga Koper, ik werk al bijna 10 jaar bij Platform31. Dat is een kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Hier heb ik mij de afgelopen jaren bezig gehouden met het sociaal domein. En vanuit die interesse ben ik op het pad van GrowPad gekomen.

Wat mij daar vooral in aan sprak is de integrale blik, dat de de mens als geheel wordt bekeken en ook dat wordt uitgegaan van de kracht van mensen en niet wat ze allemaal niet kunnen.

Waarom ik het ook ontzettend leuk vond om ermee aan de slag te gaan is omdat wij eigenlijk bijna gelijktijdig aan de slag zijn gegaan met een aanpak die Mobility Mentoring® heet. Een uit Amerika overgevlogen methodiek of aanpak. Er zitten heel veel overeenkomsten met de wijze waarop GrowPad is ontwikkeld. Wat daar vooral ook belangrijk aan is, is dat het beide gestoeld is op wetenschappelijke inzichten en dat er breed (integraal) gekeken wordt.

Ik heb in het verleden ook al wat meer met de integrale aanpakken gedaan en wat ik vooral ook heel erg goed vond aan GrowPad is dat er ook gemeten wordt wat de resultaten zijn. Iets wat je in het sociaal domein tot nu toe maar mondjesmaat zag.

Bij Mobility Mentoring gaat het heel erg uit van de inzichten uit de hersenwetenschap; en wel díe inzichten die gaan over stress en gedrag. Deze worden vertaald in praktische toepassingen en instrumenten en het ondersteunt mensen om zélf stappen te zetten in het aanpakken van hun sociale en financiële problemen. Om uiteindelijk economisch zelfredzaam te worden. Dit klinkt als een hoop jargon maar waar het eigenlijk op neer komt is dat je mensen ondersteunt om zelf dingen te doen en zelf het vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

Vanwege de grote overeenkomsten zijn we zijn al een tijd bezig om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en waar we elkaar kunnen versterken. Ik hoop dat we dat in de toekomst nog veel meer kunnen doen.