GrowPad app voor begeleiding bij duurzame groei naar betere leefsituatie2021-01-07T18:39:23+01:00

GrowPad is hét online platform voor
duurzame groei
van bewoner én organisatie

Waarom GrowPad?

Een gebruiksvriendelijke tool, intuïtief en stimulerend.
Ondersteunend om duurzame verandering te realiseren voor bewoner, coach en organisatie.

Duurzame groei naar betere leefsituatie

GrowPad is de ondersteunende tool die het werken vanuit de methode Growcare mogelijk maakt voor bewoners, coaches & organisaties in het sociaal domein.

Individueel groeiproces stimuleren

GrowPad is ontwikkeld om het individuele groeiproces te optimaliseren. GrowPad is een tool die inwoners en coaches ondersteunt bij het maken en monitoren van het persoonlijke groeiplan. GrowPad maakt het pad van groei inzichtelijk, toegankelijk en leuk.

‘Verslaafd aan je eigen groei’ is het motto.

Bewoner is eigenaar van eigen data

De bewoner is eigenaar van zijn of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt. De bewoner is dus zelf eigenaar van eigen data.

Niet alleen bewoner en coach krijgen via GrowPad grip op groei. Dit geldt ook voor betrokken organisaties. GrowPad is een tool voor integrale samenwerking. Vanuit één groeiplan.

Realitycheck op bestaand beleid

GrowPad geeft daarnaast een betrouwbaar beeld van de wereld buiten: een realitycheck op bestaand beleid, besluitvorming en onderzoek.

90%

DUURZAME VERBETERING

> 750

ENTHOUSIASTE GEBRUIKERS

+15

JAAR ERVARING IN HET VELD

Samenhangende aanpak op acht leefvelden

Geld

Wonen

Gezondheid

Veiligheid

Sociale relaties

Opgroeien

Zelforganisatie

Persoonlijke ontwikkeling

Maatwerk in duurzame verbetering

Duurzame groei in de leefsituatie is altijd maatwerk. Met GrowPad kunnen bewoners, coaches en organisaties individueel sturen op succes.

Dit vraagt om voortdurende interactie.  GrowPad faciliteert samenwerking vanuit juiste moment (timing), toon (bejegening), bijdrage (maatwerk) en context (situationele logica bewoner).

Grip op Groei

GrowPad geeft inzicht in vooruitgang en maakt de stappen behapbaar voor alle betrokkenen.

Verbetering wordt opgeknipt in behapbare stappen en is via GrowPad te monitoren. Omdat alle stappen worden beloond, groeit het (zelf)vertrouwen. Het lukt wél. GrowPad geeft inzicht in je eigen rol en de successen van jezelf en van anderen.

Eenvoudige communicatie

De groei is zichtbaar, de app is intuïtief, benaderbaar op smartphone, tablet en desktop. Het vereenvoudigt de communicatie tussen alle partijen. Iedereen weet wat de stand van zaken is.

GrowPad is de verbindende factor tussen bewoner, professional en organisatie. Al meer dan 600 gezinnen en 100 professionals hebben met succes gewerkt met GrowPad aan een duurzame verbetering van de leefomstandigheden.

Bekijk GrowPad

Over de Uitvoeringsbrigade

GrowPad, dé app voor bewoners, professionals en organisaties

GrowPad is makkelijk en intuïtief. Toegankelijk op smartphone, tablet en laptop/desktop. Zowel op Android, IOS en Microsoft. Volledig responsive dus geschikt voor elk formaat beeldscherm.

De bewoner blijft eigenaar van de gegevens en bepaald met wie het gedeeld wordt. GrowPad is daarmee een voorbeeld voor publieke instituties hoe om te gaan met persoonlijke data.

GrowPad voldoet aan de AVG vereisten. En is getest op BIG (Baseline informatiebeveiliging Gemeente), RIA (Risico Impact Assesment) en de PIA (Privacy Impact Assesment).

Onze Winkel

We hebben onze mond vol dat de bewoner centraal staat, maar met GrowPad kun je het ook echt dóen.

Wethouder Wouter Struijk, gemeente Nissewaard

GrowPad

Ontwikkeld door de Uitvoeringsbrigade
sterk in strategie én uitvoering

Onze missie

Samen maken we het nieuwe sociale domein

De Uitvoeringsbrigade werkt aan vernieuwing in het sociaal domein. Wij vertalen transformatie in het sociaal domein van papier naar werkelijkheid. Wij geloven dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. Met grote opbrengsten voor bewoners, maar ook voor de betrokken organisaties.

Groei van bewoner als maatstaf

Groei uit achterstand vraagt om een in de praktijk excellent opererend maatschappelijk domein. Operational excellence ontstaat alleen als uitvoering, management, beleid en bestuur in verbinding staat; alignment met groei van de bewoner als maatstaf. 

GrowCare verbindt bewoners, professionals en organisatie

De Uitvoeringsbrigade heeft samen met bewoners, wetenschap en professionals een methode ontwikkeld, GrowCare. Deze methode verbindt en commiteert bewoners, professionals en organisatie op een innovatieve manier. Hierdoor wordt samenwerking tussen organisaties verbeterd en geconcretiseerd in tijd en actie.

Online app GrowPad om duurzaam resultaat te bereiken

Om onze methode te ondersteunen werken we samen met de hightech wereld. Met de ontwikkeling van het platform GrowPad maken we van een slimme manier gebruik van de mogelijkheden die technologie biedt om de eigen kracht van bewoners te effectueren, de werkrelatie tussen bewoners en professionals te intensiveren in tijd en kwaliteit en die data om te zetten in nieuwe inzichten voor management, beleid en bestuur. Grip op het proces. Elke deelnemende bewoner, professional, bestuurder, manager of beleidsmedewerker, krijgt – AVG-proof – realtime inzicht in de vooruitgang.

Onze werkwijze

Wij werken met ons ene been in de uitvoering: actie en doen. In de wijken waar dit het hardst nodig is. Daar werken we samen met bewoners en lokale partners zoals gemeente, woningbouw, welzijn, scholen en politie. Onze groeimethode GrowCare zorgt dat mensen duurzaam uit achterstand groeien. Voor bewoners betekent dit vooruitgang op hun situatie, hun vaardigheden en hun gedrag.

Succesvolle verbinding tussen praktijk en beleid

Ons andere been staat in de systeemwereld. Want ‘it takes a system to grow’. Organisaties kunnen de groei van individuele bewoners mogelijk maken. En profiteren daar zelf ook van. Wij vertalen de buitenwereld, de wereld van de straat, naar binnen, de organisaties in. Via onderzoek, advies en training. Altijd verbonden met de praktijk.

Met duurzaam resultaat in armoedebestrijding

Wij vliegen in en vliegen weer uit. We zijn geen nieuw instituut. Wij werken vanuit de lokale praktijk, we bouwen aan vertrouwen bij mensen, in zichzelf. Zowel bij bewoners als professionals. Samen met lokale partners zorgen we dat beweging en actie op gang komt. Met de groei van bewoners als maatstaf. Altijd verbonden aan ontwikkeling, samen met onze wetenschappelijker partners. Na enkele jaren trekken wij ons terug. Een nieuwe lokale werkwijze heeft handen en voeten gekregen. En is there to stay.

Over de Uitvoeringsbrigade