Meer dan 250 bewoners en 50 coaches werken in GrowPad in Nissewaard

De Uitvoeringsbrigade is 3 jaar geleden aan de slag gegaan in Nissewaard in opdracht van de lokale woningbouwcorporaties en de gemeente. Ze zijn op kleine schaal en met de handen uit de mouwen begonnen, in de wijk waar dit het hardst nodig was.

We hadden te maken met hardnekkig problematiek rondom sociale achterstand. Veel verborgen achterstand en weinig grip op een moeilijk te bereiken doelgroep – oplopende huurachterstanden, overlast. Maar ook: hoe gaan we transformatie in het sociaal domein handen en voeten geven?

De Uitvoeringsbrigade heeft inmiddels 300 complexe casussen opgepakt en nog een dubbel aantal casussen via coaching on the job van onze lokale professionals.

Voor ons als gemeente brengen ze de buitenwereld naar binnen. Ze zijn een reality-check op hoe ons beleid in de buitenwereld vorm krijgt. Ze helpen ons te ontwikkelen en te groeien. Via trainingen, onderzoek en advies. Maar ook door er te zijn. En hun energie te verbinden aan onze interne ontwikkelingen. Ze hebben ons geholpen hoe we vanuit onze transitieplannen op papier écht kunnen veranderen.

Bekijk het filmpje waarin de wethouder van de gemeente Nissewaard aan het woord is over deze aanpak.

Ook in andere gemeenten kunnen wij op deze manier aan de slag met de Uitvoeringsbrigade en GrowPad.

Sterke resultaten in Nissewaard

  • 300 bewoners duurzaam vooruit geholpen. Niet vanuit hokjes maar via integraal plan en monitoring op échte resultaten

  • Eropaf: 24 uur per dag als het nodig is

  • Verbeterde relatie tussen organisaties en bewoners

  • Toepassingsgerichte training (70 professionals) & coaching on the job (40 professionals)

  • Positieve bejegening, stressensitief, gericht op duurzame gedragsverandering

  • Betere toegang, opgebouwd vanuit de wijken

  • Van buiten naar binnen: monitoren en praktijkgestuurd ontwikkelen

  • Integrale & samenhangende samenwerking

Live feed vanuit GrowPad in Nissewaard

GrowPad - resultaten armoedebestrijding met online app
GrowPad - resultaten armoedebestrijding met online app
GrowPad - resultaten armoedebestrijding met online app
GrowPad - resultaten armoedebestrijding met online app