Growpad is ontwikkeld onder architectuur. Ondersteuning van de samenwerking tussen bewoner, professionals en organisaties onderling én de beveiliging van de gegevens zijn in het ontwerp van het platform/’de app’ van meet af aan geborgd. Evenals het kunnen uitvoeren, maar ook uitbreiden en aanpassen van de methode Growcare. Het generieke concept, bestaande uit leefvelden, doelen, subdoelen en acties, en daaraan gerelateerde vragenlijsten en rapportages, is breed toepasbaar als generieke coachingstool.

icon-GrowPad-eigenaar-data

De applicatie en de gegevens staan in een beveiligd datacentrum gevestigd in Nederland. Gegevenstransport tussen browser en applicatie is beveiligd door versleuteling van gegevens (https). Er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken en technologie, waaronder het ontwikkelplatform van Microsoft. De applicatie biedt geconditioneerde toegang tot de gegevens in de database, via zogenaamde twee staps authenticatie en rolgebaseerde autorisatie. Betrokkenen krijgen toegang via een machtiging, die door de bewoner wordt verstrekt en op elk moment ook weer kan worden ingetrokken. Elke uitgevoerde handeling is terug te vinden in het verslag.

Growpad is ontwikkeld door deskundigen. Een ervaren team, waarin de disciplines, competenties, persoonlijkheden en jarenlange ervaring in de vakgebieden zorg, management en ICT worden gecombineerd, resulterend in een nauwe samenwerking die nodig is voor het ontwikkelen van het platform. Dit gaat gepaard met afstemming met de gebruikers in het veld en samenwerking met partners, waaronder Wageningen Universiteit & Erasmus MC.

Zelfregie bij schuldenaanpak

Informatie voor bewoner, coach én beleidsmaker

Niet alleen bewoner en coach krijgen via GrowPad grip op groei. GrowPad biedt ook informatie aan voor bestuurders. Daarin komen alle individuele groeipaden samen om te dienen als realitycheck of praktijktoets van bestaand beleid, besluitvorming en onderzoek.
GrowPad geeft een beeld welke interventies wel en geen resultaten opleveren bij welke bewoners. Een brug over de kloof tussen plan en praktijk omdat we de groeidata van de bewoner (leefwereld) direct terugkoppelen aan de systeemwereld.

Leefvelden in samenhang aanpakken

Op acht leefvelden wordt in samenhang gewerkt aan een duurzame situatie met passend gedrag en bijbehorende vaardigheden. Op het goede moment, als de situatie er om vraagt en de vaardigheden en gedrag van de bewoner er klaar voor zijn, worden de verschillende dienstverlenende instituties (bijv. jeugdzorg, wooncorporatie, basisschool, welzijnswerk) vanuit hun taak en verantwoordelijkheid gevraagd hun bijdrage aan de groei te leveren. De bewoner wordt steeds meer zijn eigen regisseur en daarmee zelfredzaam.

Efficiënt, effectief en op maat

Het gehele interactieproces bewoner – coach – organisaties wordt zonder extra werk geadministreerd. Een bron van informatie voor beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Elke bewoner die meedoet is een boeiend verhaal op zich; een learning historie van de groei van bewoner, coach en organisatie(s) die prachtige narratieven genereert.

Impressie van GrowPad

Makkelijk en intuïtief in gebruik

GrowPad is ontwikkeld met het oog op de toekomst. GrowPad is gebouwd vanuit de nieuwste principes uit de informatiearchitectuur en volledig ten dienste van de gebruiker. Het moet makkelijk en intuïtief zijn. Een plezier om mee te werken en op termijn positief verslavend om te openen.

Voor gebruik op smartphone, tablet en computer

Dat betekent niet alleen dat de gebruikersinterface is afgestemd op verschillende doelgroepen, maar ook dat GrowPad toegankelijk is vanaf telefoon, iPad en laptop. De scherminhoud schaalt mee met de afmetingen van het scherm. Growpad werkt met elke webbrowser. Het maakt dus niet uit of je met een IOS, Microsoft of Android besturingssysteem werkt, vorm en inhoud voldoen op alle platforms aan dezelfde hoge gebruiksvriendelijkheidseisen.

Bewoner blijft eigenaar van gegevens

Het belang van de kerngebruikers is in één van de hoofdprincipes van GrowPad vastgelegd. Dat de bewoner bijvoorbeeld eigenaar is en blijft van zijn gegevens wordt nu al als een voorbeeld gezien voor het toekomstige werken met data vanuit publieke instituties.

Voldoet aan AVG vereisten

GrowPad voldoet aan de AVG vereisten. Voor een grote gemeente heeft GrowPad op hoofdlijnen de vigerende ICT veiligheidstoetsen doorstaan zoals de BIG (Baseline informatiebeveiliging Gemeente), RIA (Risico Impact Assesment) en de PIA (Privacy Impact Assesment). De laatste puntjes worden momenteel op de i gezet.

Zelfregie bij armoedebestrijding - GrowPad

GrowPad

 • Dagboek

 • Chats

 • Mijn gevoel

 • Motiverende coachingsomgeving

 • Vooruitgang is verslavend door belonen & punten

 • Ontmoetingsplek voor het netwerk

 • Samenwerken vanuit het persoonlijke plan

 • Digitale ondersteuning van ‘live’ coaching

 • Platform voor online coaching ter ondersteuning aan reallife contact

 • Makkelijk en veilig contact

 • Visueel, veelzijdig & interactief

Neem contact op