Als meer van hetzelfde niet genoeg is!

De Uitvoeringsbrigade is een sociale onderneming die streeft naar groei van minimaal 50% van de mensen uit de achterstand. Maatschappelijke winst, winst voor de instituties, voor de mensen in achterstand en voor jou en mij.
Growcare is de door de Uitvoeringsbrigade beproefde en doorleefde methode die menselijke groei onder moeilijke omstandigheden mogelijk maakt.

Groeiplan naar een duurzaam beter leven

Met als basis het verhaal, de situatie en het leervermogen van de bewoner wordt het groeiplan gemaakt. De start is altijd positief. ‘Kijk eens wat je al kan, de rest gaan we leren’. Dát wat de maatschappij vraagt, is een maatstaf. Er wordt gekeken wat de bewoner nodig heeft om weer volwaardig en vrolijk mee te doen in deze wereld. Altijd op alle levensdomeinen van de bewoner (wonen, geld, veiligheid, opgroeien, zelforganisatie, sociale relaties, persoonlijke ontwikkeling).

We werken vanuit de driehoek basis op orde (situatie stabiel), vaardigheden (welke vaardigheden moet je leren om mee te kunnen doen) en gedrag (zelfwaarde, zelfbeeld en copingstrategie).

Samen met de bewoner bepalen we welke doelen eerst en welke activiteiten daarbij horen. Gaandeweg stabiliseert de situatie van het gezin, en van daaruit wordt het steeds sterker, waardoor een duurzame weg omhoog wordt gevonden, en nieuwe problemen worden voorkomen.

Armoedebestrijding met GrowPad

De tocht naar groei ondersteunen

Tijdens de tocht komen de bewoners in contact met de wijk en instituties. Die kunnen hen breken of kunnen helpend zijn. Door de bewoner en zijn of haar groeiplan centraal te stellen, kunnen de medewerkers van gemeenten, woningbouwcorporaties, jeugdzorginstellingen, maar ook scholen en politie een bijdrage leveren aan die groei.

De bijdrage van de instituties komt dus op het moment dat de bewoner er klaar voor is, waardoor de effectiviteit van die interventie in één keer 10 keer zo groot wordt en de frustratie van zowel bewoner als hulpverlener 10 keer zo klein. Tegelijkertijd weten ze wanneer ze wat kunnen verwachten van de bewoner die zo ook beter in staat is om aan zijn of haar plichten te voldoen.

Met GrowPad je eigen groeiplan beheren

Om het groeiproces te optimaliseren hebben we GrowPad ontwikkeld. GrowPad is een instrument dat inwoners en coaches ondersteunt bij het maken en monitoren van het eigen groeiplan. GrowPad maakt het pad van groei inzichtelijk, toegankelijk en leuk. ‘Verslaafd aan je eigen groei’ is het motto.
De bewoner is eigenaar van zijn of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt. De bewoner is dus zelf eigenaar van deze data. Coach en bewoner kunnen 24-7 met elkaar communiceren, met het groeiplan als basis.

Online app toegankelijk voor bewoners en coaches

De onderliggende methode van de Uitvoeringsbrigade – GrowCare – wordt via GrowPad vertaald en toegankelijk gemaakt voor bewoners en coaches. Er is binnen de gemeente Rotterdam (Bureau Frontlijn) en in Spijkenisse (door de uitvoeringsbrigade) al door ongeveer 150 gezinnen gewerkt met GrowPad. De Universiteit van Wageningen en het Erasmus MC zijn hierbij de ontwikkelpartners en zij voeren dan ook een evaluatieonderzoek uit in het kader van een subsidie van Fonds Nuts Ohra.

GrowPad: grip op groei passend bij situatie

GrowPad omvat een fundamenteel andere manier van werken. De bewoner aan het stuur. Positief, gericht op de mensen om wie het daadwerkelijk gaat, zodat de energie van verschillende partijen daar ook heen kan vloeien. Duidelijke stappen en transparant. Échte acties met échte mensen.

Positieve gedragsverandering is de basis. Complimenten als er een actie goed is uitgevoerd. Je start al met punten voor wat je wel doet, kan en weet.
Personificatie van doelen. Niet ‘je zoon gaat naar de basisschool’, maar ‘Daan gaat naar de Avonturijn’.

De coach hoeft geen andere zaken meer te registreren omdat de GrowPad automatisch acties, communicatie en vooruitgang vertaalt in een toegankelijke tijdslijn. Zo blijft er zoveel mogelijk tijd over voor het échte contact tussen coach en inwoner.

Armoedebestrijding met GrowPad

Techniek, privacy en veiligheid van GrowPad

GrowPad is ontwikkeld met het oog op de toekomst. GrowPad is gebouwd vanuit de nieuwste principes uit de informatiearchitectuur en volledig ten dienste van de gebruiker. Het moet makkelijk en intuïtief zijn. Een plezier om mee te werken en op termijn positief verslavend om te openen.

Dat betekent niet alleen dat de userinterface is afgestemd op verschillende doelgroepen, maar ook dat GrowPad toegankelijk is vanaf telefoon, iPad en pc. De scherminhoud past zich automatisch aan het gebruik aan. Het maakt dus ook niet uit of je met een IOS, Microsoft of Android werkt, inhoud en beeld wordt vanzelf vertaald zodat het op alle platforms voldoet aan dezelfde hoge gebruiksvriendelijkheid eisen.

Het belang van de kerngebruikers is in één van de hoofdprincipes van GrowPad vastgelegd. Dat de bewoner bijvoorbeeld eigenaar is en blijft van zijn gegevens wordt nu al als een voorbeeld gezien voor het toekomstige werken met data vanuit publieke instituties.

GrowPad voldoet aan de AVG vereisten. Voor een grote gemeente heeft GrowPad op hoofdlijnen de vigerende ICT veiligheidstoetsen doorstaan zoals de BIG (Baseline informatiebeveiliging Gemeente), RIA (Risico Impact Assesment) en de PIA (Privacy Impact Assesment). De laatste puntjes worden momenteel op de i gezet.

GrowPad: een brug tussen systeemwereld en leefwereld

Niet alleen bewoner en coach krijgen via GrowPad grip op groei. GrowPad heeft een besturingsinterface. Daarin komen alle individuele groeipaden samen om te dienen als realitycheck of praktijktoets van bestaand beleid, besluitvorming en onderzoek.

Dit betekent dat een wethouder direct kan zien uit welke stappen een groeipad bestaat en welke verhalen daarbij horen (‘narratives’).
GrowPad geeft een beeld welke interventies wel en geen resultaten opleveren. Een brug over de kloof tussen plan en praktijk omdat we de groeidata van de bewoner (leefwereld) direct terugkoppelen aan de systeemwereld.

Zo heeft een wethouder 24/7 directe toegang tot geaggregeerde informatie die inzicht geeft in de mechanismen die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Diezelfde informatie ondersteunt vervolgens de keuzes die nodig zijn om de gewenste impact te genereren.